Céljaink

Zöld Technológia Klaszter

Az Európai Bizottság 2009-ben felkérte az informatikai szektort, hogy 2010-ig alakítson ki közös módszertant az energiafogyasztás és a szén-dioxid-kibocsátás mérésére. Tudomásunk szerint ez eddig nem született meg, s ennek az oka, hogy a fenntartható fejlődés gondolatköre nem vált a szakmai- társadalmi közgondolkodás részévé. Az informatikai ipar számára a „zöld gondolat” csupán olyan marketingfogást jelent, amely a felhasználók csak kisebb hányadát érdekli. Ennek megfelelően a szállítói-szolgáltató környezet sem érzi magán azt a nyomást, hogy érdemben foglalkozzon e kérdéssel.

A Zöld Technológia Klaszter tagjai szükségesnek tartják, hogy értékké váljon az energia-felhasználás mérséklése, a társadalom (és az informatikai ipar) ökológiai lábnyomának csökkentése. Ehhez tudat- és véleményformáláson, speciális projektek bevezetésén, a jó gyakorlatok elterjesztésén, a kormányzat tevőleges részvételén, a szakmai közösségek összefogásán és a felhasználók megnyerésén keresztül vezet út.

Annak ellenére, hogy az informatikai ipar az Európai Bizottság szerint csak 2%-al járul hozzá az Unió széndioxid kibocsátásához, meghatározó szerepet játszik a társadalom energiafelhasználásának irányításában. „Az IKT-t kellő körültekintéssel alkalmazva más energiaéhes ágazatok is csökkenthetik energiaigényüket: ilyen célterület lehet az épületüzemeltetés, a közlekedés és a logisztika, melyek ily módon 2020-ig szén-dioxid-kibocsátásuk 15%-át is megtakaríthatják.”

A Zöld Technológia Klaszter általános célja, hogy elősegítse az infokommunikációs (IKT) szektor összefogását, kapcsolatépítését az energia-hatékony és kis széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés érdekében, valamint megfelelő lehetőséget biztosítson közös zöld technológiai projektek generálására más ágazatokkal (Pl: közlekedés, építőipar, energiaszektor, élelmiszeripar, kereskedelem). Célja továbbá az IKT vállalkozások számára a piacon való minél jobb megfelelés elősegítése, a technológiai váltáshoz, a zöld technológiákról szóló nemzetközi dokumentumok beszerzése, feldolgozása, az IKT és zöld technológiák kapcsolódására épülő nemzetközi legjobb gyakorlatok megismertetése a tagokkal, valamint a zöld technológiákkal kapcsolatos információs és adatbázis rendszer kiépítse és működtetése.

A Zöld Technológia Klaszter tevékenysége azt hivatott szolgálni, hogy a hazai IKT szektor az elsők között és katalizátorként segítse a környezettudatos szemlélet elterjedését, és hatékonyan kiszolgálja a fenntartható fejlődést. A Klaszter fő célkitűzése, hogy az IKT szektor szereplői az elkövetkező években megismerjék a szektor által biztosítható azon technológiákat, amelyek bizonyíthatóan és hatékonyan szolgálják az energiafelhasználás tudatos csökkentését.

A klaszter tagjainak törekvése továbbá, hogy támogatások, pályázati lehetőségek felkutatásával segítse a kutatási és fejlesztési tevékenységet az új innovatív szabadalmak piacra jutását, valamint oktatásokkal és szakmai konferenciákkal, elősegítse a szakma képviselői ismeretbővítését, a technológiai tudásbázis szélesítését.

A Klaszter céljai elérése érdekében együttműködik hazai és külföldi partnerszervezetekkel és a programjainak finanszírozásához szükséges forrást megyei, regionális, országos és nemzetközi pályázati alapok segítségével, valamint a tagok hozzájárulásával teremti elő.

A Klaszter operatív céljai

 • A technológiai váltáshoz, a zöld technológiákról szóló nemzetközi dokumentumok beszerzése, feldolgozása.
 • Új és meglévő informatikai és technológiai megoldások kidolgozása, továbbfejlesztése, tesztelése, bevezetése, elterjesztése a fő kompetenciák területén (IKT, közlekedés, energia- környezet- és vízgazdálkodás)
 • A beszállítói képességek javítása, hatékonyan működő beszállítói rendszer kialakítása, a Klaszteren belüli beszállítóvá válás folyamatának elősegítése és felgyorsítása.
 • A fő kompetenciák területén szereplő vállalkozások önkéntes együttműködési hálózatának kialakítása, az értéklánc szereplőinek összehangolt tevékenységének elősegítése a tagok által egyeztetett célok érdekében.
 • A Klaszterben résztvevő és/vagy társult vállalkozások innovációs teljesítményének és versenyképességének fokozása.
 • Pilot rendszerek bevezetése és azok PR-ja a zöld technológiák területén.
 • A felhasználók tudatosítása, társadalmi marketing.
 • Kedvező szabályozási környezet kialakításának elősegítése (pl. fejlesztési, közbeszerzési, és támogatási politikák)

Kiemelten fontos cél az ágazat szereplői körében a támogatás-megkötő képesség javítása.A Klaszter céljai elérése érdekében együttműködik hazai és külföldi partnerszervezetekkel és a programjainak finanszírozásához szükséges forrást megyei, regionális, országos és nemzetközi pályázati alapok segítségével, valamint a tagok hozzájárulásával teremti elő.

A Klaszter kiemelt kompetenciái

 • Informatikai fejlesztés – zöld IT technológiák
 • Hatékony közlekedés
 • Fenntartható energia
 • Közigazgatás és intézményrendszerének támogatása (iskolák, kórházak, közintézmények, közintézetek, nonprofit és költségvetési szervezetek), technológiával támogatott hatékonyságnövelés
 • Élelmiszeripari informatikai fejlesztések
 • Öko-innovációs eljárások, megoldások népszerűsítése